Post HBO-BIM Coördinator opleiding

TVVL Leergang BIM-coördinator: Post HBO, geaccrediteerd en uniek in de markt

In april start de inmiddels tweede Leergang BIM-coördinator van BIMpuls. De eerste geaccrediteerde Post HBO-opleiding in Nederland op dit specifieke terrein. BIMpuls ontwikkelde deze leergang speciaal voor het hoogwaardige opleidingsprogramma van TVVL. Cas Wegman, operationeel directeur TVVL: “De TVVL Leergang BIM-coördinator is een betrouwbare, onafhankelijke en inhoudelijk goede opleiding die elders nog niet werd ontwikkeld en aangeboden.”

BIM-coördinator is nu nog vaak een rol en geen functietitel. Cas: “Dat doet geen recht aan het inhoudelijke werk, want als BIM-coördinator speel je wel degelijk een belangrijke en centrale rol in het bouwproces. In dit licht verdient het werk van een BIM-coördinator zowel een bewustwordingsproces als een professionaliseringsslag. Het is inmiddels een serieus vák binnen een professioneel vakgebied. Dit besef is snel groeiend. Dit betekent dat als je iemand aanstelt als BIM-coördinator je deze persoon ook de goede inhoudelijke bagage moet meegeven. Deze bewustwording groeit evenals het besef dat de TVVL Leergang BIM-coördinator daar écht iets aan toevoegt.”

TVVL in vogelvlucht
TVVL is sinds 1959 dé kennisvereniging voor professionals uit de wereld van gebouw gebonden installaties en voorzieningen. Cas Wegman is als operationeel directeur direct verantwoordelijk voor het cursusapparaat van TVVL: “Onze vereniging helpt vanuit vooral expertgroepen en communities oplossingen te vinden voor de technische uitdagingen van de toekomst. Zo hebben we onder andere een expertgroep BIM. Onze focus ligt puur op kennisvergroting en -deling in de technische sector. www.tvvlconnect.nl geeft een goed inzicht in hoe wij met momenteel ruim 2000 deelnemers werken aan praktische oplossingen voor technische uitdagingen van de toekomst.”

TVVL ontwikkelt inhoudelijk unieke opleidingen
TVVL onderhoudt al langer een goede relatie met BIMpuls: “BIMpuls is één van onze inhoudelijk meedenkende leden. Theo Ockhuijsen van BIMpuls heeft eerder in ons bestuur gezeten. Hij is zeer actief betrokken op de inhoud en trad bijvoorbeeld meerdere keren op als dagvoorzitter. Theo informeerde ons dat hij een Leergang BIM-coördinator had ontwikkeld vanuit BIMpuls en deze verder wilde brengen door met TVVL samen te werken. Daar stonden wij uiteraard voor open.” TVVL geeft al ruim 50 jaar opleidingen en momenteel telt het gevarieerde aanbod ruim 45 opleidingen: “We zijn een onafhankelijk en niet commercieel kennisinstituut dat gerelateerde cursussen ontwikkelt, dat is de volgorde waarin we graag zien dat de markt ons percipieert. Wat we aan cursussen verdienen, investeren we weer terug in de bijbehorende sector.”

Daadwerkelijke inhoudelijke toevoeging
“Onze opleidingen als kennisinstituut ontwikkelen wij in eigen huis samen met onze actieve leden en zijn op het moment van introductie uniek in de markt. We ontwikkelen als strikt onafhankelijke partij alleen opleidingen die er nog niet zijn en waar de markt expliciet om vraagt. Echter, we zijn beslist geen commerciële opleider. Wij vullen de inhoudelijke opleidingsbehoefte die de commerciële partijen om uiteenlopende redenen laten liggen of (kennisinhoudelijk) niet in kúnnen vullen. Onze opleidingen starten vanuit dit unieke principe en moeten daadwerkelijk inhoudelijk iets toevoegen.”

Leergang BIM-coördinator: erkend, diepgaand en betrouwbaar
In dat hierboven geschetste umfeld past precies de BIMpuls Leergang BIM-coördinator. Cas: “In dat opleidingssegment zagen we wildgroei evenals leveranciers gebonden opleidingen. Onze insteek was onderzoeken waar behoefte aan was onder BIM-coördinatoren, ook vanuit het idee om hun vak met een goede en 100% onafhankelijke leergang inhoudelijk te upgraden. Het gezamenlijke uitgangspunt van TVVL en BIMpuls hierin was dat deze leergang een Post HB0-geregistreerde opleiding zou zijn. Dit garandeert een bepaald niveau en geeft het diploma in de markt een erkende waarde mee. Kortom, een betrouwbare en onafhankelijke opleiding waar de markt behoefte aan heeft en die er nog niet was. Inmiddels geregistreerd bij en dus geaccrediteerd door Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland (SPHBO) op basis van de bijhorende kwaliteits- en evaluatiesystematiek en jaarlijkse evaluatie. Hiermee voldoet deze Leergang BIM-coördinator van BIMpuls aan de basisvoorwaarden die TVVL stelt aan haar opleidingsprogramma.”

Permanent leren van evalueren
Inmiddels heeft TVVL de vijftien daagse opleiding BIM-coördinator een keer gedraaid en de tweede keer staat voor maart op de planning. Cas: “Onze kwaliteitssystematiek voor onze Post HBO-opleidingen borgt dat wij op lesniveau evalueren, dus na elke les. Zowel onder cursisten als de docenten. Deze feedback, ook die van de eindevaluatie, verwerken we direct in de leergang. In die zin voorzien we hiermee in een permanent verbeterproces.”

Dit zeiden twee cursisten…
Youri: “Ik ben begonnen met de opleiding om meer kennis en kunde te krijgen zodat ik mijn functie als BIM-coördinator nog beter uit kan voeren. Ook vind ik het prettig om meer aansluiting te vinden bij de rest van Bimmend Nederland. Ik vond de opleiding BIM-coördinator positief en inspirerend! Ik heb echt veel geleerd en veel kennis opgedaan.”

Dennis: “Het was heel leerzaam. Niet alleen omdat je veel leert van de docent, maar ook van elkaar. Ik ben ermee begonnen omdat ik me wil door ontwikkelen tot BIM-coördinator en daarmee is dit een grote stap in de goede richting. Je krijgt gewoon van alle facetten wat mee. Zowel van de benodigde soft skills als van de hard skills.”