Met het platform BIMpuls de spelbrekers
maakt u het verschil

De adviseurs, trainers en coaches binnen ons platform zijn mannen en vrouwen van deze tijd die niet van spelletjes houden, maar wel van heldere spelregels. Met visie, recht door zee en wetend wat er nodig is om het oude spel los te laten, een nieuwe koers aan te gaan en het nieuwe spel te beheersen. We snappen de branche écht!  Met executiekracht, die de status quo bespreekbaar maakt.

Op deze pagina stellen wij onze platformleden voor en lees je meer over onze unieke werkwijze.

 

Even voorstellen, de platformleden van BIMPuls:

Theo Ockhuijsen, directeur-eigenaar BIMpuls

“Digitalisering benader ik altijd vanuit de menselijke maat”  

digitale wereld doet steeds prominenter zijn intrede in onze bouw- en installatiebranche. Resulterend in intelligente innovaties die we steeds meer kunnen omarmen om met elkaar slimmer, energiezuiniger en duurzamer te ontwikkelen en te bouwen.

Digitalisering, met het Bouw en Informatie Model (BIM) als slimme aanjager, is niet alleen een spannend en actueel speelveld, maar ook exact de corebusiness van BIMpuls! Waar een groep professionals en ikzelf vorm en inhoud aan geven.

De digitalisering heeft een grote impact op onze manier van leven en werken. Met hulp van BIMpuls krijgen technici alle kansen en expertise om BIM te doorgronden en maximaal in te zetten. De winst? Vanuit één informatiestroom je werk doen. Van plan tot praktijk. Van ontwikkeling en realisatie tot en met beheer, onderhoud en zelfs weer het ontmantelen van gebouwen. Hierbij vertrek ik altijd vanuit de menselijke maat: het draait om mensen en niet om machines. Deze insteek tekent wie ik ben en hoe ik (samen)werk. Niet voor niets ben ik een ondernemer met passie voor innovatie die mensen graag verder helpt. Met techniek als middel en nooit als doel.

 

Bas Koenderinck, trainer / consultant

“Samenwerken met mensen uit de uitvoering inspireert mij”

Ik ben al een heel lange tijd, via mijn eigen organisatie Basiswaarde, verbonden aan het platform BIMpuls. Ik vind het bij elk project zeer interessant om processen en activiteiten op de werkvloer te verbeteren en mensen in hun kracht te zetten. Vooral het samenwerken met de mensen die het werk uitvoeren boeit en inspireert mij daarin. Zij hebben de kennis en de ervaring hoe het werkelijk gaat en vaak is een frisse blik, constructief kritische vragen en proberen echt te begrijpen wat er speelt van mijn kant uit voldoende om inzichtelijk te maken wat er beter kan. De oorzaak doorgronden en aanpakken, is dan vaak niet eens meer zo moeilijk. 

Het geeft me energie wanneer blijkt dat de kwaliteit, doorlooptijd en/of efficiëntie van een proces verbeterd zijn en de mensen die het uitvoeren weer meer plezier beleven in hun werk. Dat is dan vervolgens een mooie basis om van daaruit verder te digitaliseren zodat het een middel is om verder te verbeteren en geen doel op zich. Ik geloof dat activiteiten eerst effectief (het goede doen) geregeld moeten zijn en dan pas efficiënt (het goed doen) gemaakt moeten worden.

Bij BIMpuls kan ik mijn kennis en ervaring van Logistiek, Lean en mijn technische interesse inzetten voor de Technische Installatie branche. Een heel interessant vakgebied waar techniek, vakmanschap en digitalisatie samenkomen en waar iedereen dagelijks mee te maken heeft. Ook al zijn we ons daar lang niet altijd van bewust. Ik probeer daarin mijn bijdrage te leveren zowel op kantoor als op de bouwplaats.  

 

Arjan Molenaar, trainer / consultant

“De uitvoering van de verandering is het meest lastig”

Sinds 5 jaar ben ik via mijn eigen bedrijf Ambitious Advies & Training verbonden aan het platform BIMpuls. Bij opdrachten help ik bedrijven om structuur te brengen, teams beter te laten samenwerken en het echt realiseren van verbeteringen. Afhankelijk van het vraagstuk in een bedrijf loop ik mee en breng ik verbeterkansen in kaart. Het gaat vaak om bewustwording en het bespreekbaar maken van een cultuur en gedrag, op de werkvloer maar ook in de directiekamer.

Door processen, patronen en verbeteringen inzichtelijk te maken, start de verandering, die ik vervolgens ook begeleid. De uitvoering van de verandering is namelijk het meest lastig en roept soms ook weerstand op. Je moet het waarom van de verandering blijven uitleggen en inzichtelijk maken waarom bepaalde zaken anders aangepakt moeten worden. Met begeleiding, training en coaching geef ik hier op een scherpe, maar plezierige en nuchtere wijze invulling aan. Een echte sparringspartner dus.

Ook binnen de Installatiebranche wordt digitaal werken steeds belangrijker. En wil je als bedrijf echt de vruchten plukken van digitaal werken dan is een zorgvuldige implementatie cruciaal. Het gaat namelijk niet vanzelf goed, wel vanzelf fout. En daar kan ik mijn coachende vaardigheden en ervaring met het begeleiden van veranderingen goed voor inzetten. Het is vaak namelijk niet even een kwestie van plug and play, maar eerder een kwestie van het ervaren en experimenteren van de toegevoegde waarde van digitaal werken. Het is immers geen doel op zich. 

 

Johan Bredenbeek, trainer / consultant

Digitaal bouwen, de toekomst van de bouw- en installatiebranche

Via mijn eigen organisatie Support4DigitalConstruction ben ik verbonden aan het platform BIMpuls. Zowel mijn eigen organisatie als BIMpuls begeleiden bedrijven binnen de Technische Installatiebranche die met digitalisering en BIM aan de slag willen gaan. Er zijn dus veel raakvlakken waarbij wij elkaar kunnen versterken.

Toen ik in 2011 in aanraking kwam met BIM ben ik mij er in gaan verdiepen en was ik gelijk enthousiast over de toekomstige mogelijkheden. Vanaf dat moment hebben we met de organisatie ook de eerste stappen gezet en veel ervaring opgedaan. Toentertijd gericht op een Bouwwerk Informatie Model, nu steeds meer Bouwwerk Informatie Management. Ik vind het leuk om de kennis die ik de afgelopen jaren heb opgedaan te delen met deelnemers van een opleiding of cursus van BIMpuls. Voor mij ligt hierbij de focus op het proces en de documenten die daarbij horen. 

Tegenwoordig is BIM de opmaat naar verdere digitalisering, een onderwerp waar ik in 2017 onderzoek naar heb gedaan voor de Thesis van mijn Master opleiding. Toen waren er al koplopers in Nederland die onderzoek deden naar o.a. robotisering, 3D printen en de kracht en macht van data. Belangrijk hierbij is de stip op de horizon te houden en de hele organisatie te betrekken.

Een leestip die ik mee kan geven is het boek Digital Transformation van Caudron en Peteghem. Een makkelijk leesbaar boek met concrete voorbeelden van bedrijven die de kansen en risico’s van digitalisering hebben onderschat. Wist je bijvoorbeeld dat de directie van het grootste video verhuurbedrijf ter wereld, Blockbuster, in 2000 lachend Netflix had weggestuurd omdat ze geen toekomst zagen in streamingdiensten….

Onze aanpak is uniek en we spelen het spel simpel en impactvol

Onze werkwijze is holistisch waarbij we aandacht hebben voor nut en noodzaak van de ambitie, de mensen in de transitie en de processen. Wij maken het visueel, praktisch en in de taal van de (werk)vloer. Strategisch, tactisch en op operationeel niveau.

Wij bouwen een klimaat om met elkaar het verschil te maken

We staan met beide benen op de grond. We staan klaar met een helpende hand om samen met u de stap voorwaarts te zetten! Met passie, betrokkenheid en vakmanschap! Met alles wat wij doen leveren wij een bijdrage aan een succesvolle, duurzame, innovatieve, gezonde en toekomstgerichte Technische Installatie- en bouw branche voor een duurzame werk- en leefomgeving. Praktisch, concreet en resultaatgericht!

Onze unieke werkwijze is úw voordeel

Je kunt de meest interessante dingen leren, maar als je deze vervolgens op je werkplek niet kunt toepassen, is het vergeefse moeite. En dat is jammer! Want zo verandert inspiratie in frustratie. Wij zijn er om die reden van overtuigd dat je de opgedane inspiratie in een workshop en/of training heel goed vasthoudt wanneer wij de werkplek en het dagelijkse werk centraal stellen.

We gaan concreet met de mensen en uitdagingen aan de slag en passen direct het geleerde toe en bouwen het desgewenst uit. We betrekken hier altijd de directe collega’s bij. Want zij vormen immers de dagelijkse werkomgeving. We begeleiden directie en project- en uitvoeringsteams vanaf de werkvloer en betrekken direct de betrokken collega’s in het leer- en veranderproces. Met als groot voordeel dat er gezamenlijke basiskennis wordt ontwikkeld. Ook pakt men nieuwe gewoonten sneller op waardoor het werk en het samenwerken weer aantrekkelijk zijn. Last but not least: het werk gaat tijdens het leren gewoon door! En andersom: het leren gaat tijdens het werk gewoon door! Wij zijn ons hiervan bewust en zijn flexibel om dit in te passen in uw dagelijkse werk; desnoods ‘s avonds!

Corona Live en Online

Het online werken en leren had zijn kracht al bewezen, maar zeker nu. De corona-crisis vraagt ons om op andere manieren te werken, samen te zoeken naar het nieuwe normaal en de inbedding van de 1,5 meter cultuur. Maak gebruik van de onlinemogelijkheden om je installatiebedrijf te professionaliseren of als vakmens je talent te ontwikkelen. Juist nu je gedwongen bent niet op de zaak te zijn of op de bouwplaats. We werken individueel evenals in teamverband.

Trends – Drivers – Technologische ontwikkelingen

Het hoge aantal trends en drivers in het STOEP-kader (Sociaal, Technologisch, Organisatorisch, Economisch en Politiek) heeft een grote impact op onze maatschappij. In het rapport CONNECT2025 maakt u kennis met de toekomstverkenning voor Nederland en de installatiebranche.De installatiebranche speelt een hoofdrol om Nederland welvarend en gezond te houden. De energietransitie, circulaire economie, verstedelijking, digitalisering: stuk voor stuk ontwikkelingen met ingrijpende gevolgen voor de manier waarop we leven, wonen en werken.  En scenario2040 geeft weer hoe de wereld en de markt er in 2040 uit kunnen zien en geeft stof tot nadenken. Niet alleen voor de technische sector, maar zeker ook voor andere sectoren, opdrachtgevers, kennisinstellingen en overheden.

Klopt uw businessmodel nog met alle uitdagingen? 

Ontwikkelingen waar de installateur groot of klein dagelijks mee wordt geconfronteerd en die van invloed zijn op hun businessmodellen. Hier moeten we wat mee doen wanneer we de door de overheid gestelde doelstellingen vanuit het Energieakkoord willen realiseren. Installateurs moeten zich ontwikkelen tot een technisch aannemer. En meer nadenken en invloed hebben op het technisch ontwerp. Dat vraagt van hen wel om over de grenzen van het eigen vakgebied na te denken en te werken.