Klanten Uw Duurzame Installateur bijgepraat over Wet kwaliteitsborging voor de bouw (Wkb)

Ook de klanten van inkoop- en marketingorganisatie Uw Duurzame Installateur lopen op tegen de aanstaande Wet kwaliteitsborging voor de bouw (Wkb). Veel installatietechnische bedrijven vragen zich af hoe zij zich maximaal kunnen voorbereiden om te voldoen aan de Wkb. Tjitske Pouw is Klantmanager bij Uw Duurzame Installateur. Zij schakelde Theo Ockhuijsen in, directeur-eigenaar van BIMpuls, om de leden in regionale informatiesessies bij te praten, samen met Esther van Kooten Niekerk van Contakt Consulting. Tjitske: “Er is heel veel onwetendheid en Theo en Esther creëerden een sfeer waarin elke vraag welkom was.”

Inkoop- en marketingorganisatie Uw Duurzame Installateur
Uw Duurzame Installateur is een samenwerkingsverband van momenteel 54 bedrijven. De focus is tweeledig: de omzet en resultaten verhogen. Tjitske: “Samen met het zusterbedrijf Elektrotransfer zijn wij een inkoopcollectief. Ook reiken we onze klanten omzet verhogende marketing, kennisondersteuning en bedrijfseconomische support aan. We zoeken de breedte in onze bedrijfskundige dienstverlening. Vooral in zaken waarbij de installateur veel oog heeft voor technische details en de bedrijfskundige kant vaak wordt vergeten.”

Eerste aanspreekpunt
Als Klantmanager is Tjitske verantwoordelijk voor de klanttevredenheid van alle aangesloten installateurs, en is zij hun eerste aanspreekpunt: “Ik ben continu bezig om onze installateurs goed te informeren over onze dienstverlening en die vervolgens met mijn collega’s voor hen uit te voeren binnen onze organisatie. Plus uiteraard de zorg voor een praktische afhandeling met maximaal resultaat. Ook organiseren we kennisdagen zoals over techniek, maar ook over strategie. Want ook met meer kennis kun je je bedrijfsresultaat verbeteren.”

Serie regionale kennisbijeenkomsten over Wkb
Een actueel voorbeeld van kennisdagen is een serie van regionale bijeenkomsten die Tjitske organiseerde voor de klanten over een urgent onderwerp: de Wet kwaliteitsborging voor de bouw (Wkb). Deze wet zal naar verwachting stapsgewijs ingaan vanaf 1 juli 2023. Veel bouw- en installatiebedrijven zijn nog steeds niet voorbereid om te kunnen voldoen aan de Wkb. Eén van de gevolgen van de Wkb is dat bouwbedrijven in alle fasen van het bouwproces de kwaliteit moeten kunnen borgen. En ook dat dit wordt vastgelegd in verschillende (digitale) dossiers: voor intern gebruik, voor de kwaliteitsborger, voor het dossier bevoegd gezag en voor het consumentendossier. Bouwondernemingen zijn met de invoering van de Wkb namelijk verplicht om voor het opleveren van een bouwwerk, het consumentendossier te overhandigen aan de bouwconsument. Hieruit moet blijken dat de aannemer de regels en afspraken heeft nageleefd én kwalitatief werk heeft geleverd.

Regionale kennissessies Wkb
Uw Duurzame Installateur heeft door heel Nederland klanten. Tjitske: “Dus organiseren wij zogeheten regiotafels. Een klein groepje van zo’n 10 tot 12 bedrijven praten we dan bij. Zo ook nu over de Wkb. De insteek? Een interactieve, informele en kleinschalige kennisuitwisseling in vier regiosessies.” Waarom was Theo Ockhuijsen de geschikte partner om uitleg te komen geven over de Wkb? Tjitske: “We zijn in contact gekomen met Theo Ockhuijsen in relatie tot één van onze Techdagen. Daar sprak hij inspirerend over CONNECT2025, inmiddels omgedoopt tot CONNECT2030. Vervolgens las ik een stuk over de komst van de Wkb en kwam ik, via Techniek Nederland, opnieuw bij Theo uit. Sowieso zijn we in BIMpuls geïnteresseerd omdat ook onze installateurs steeds meer de noodzaak en voordelen van digitalisering gaan inzien.” Theo verzorgde de Wkb-sessies samen met Esther van Kooten Niekerk van Contakt Consulting.

Elke vraag was welkom
De vier sessies zijn achter de rug, verliepen goed, en er was volop positieve interactiviteit. Tjitske: “Die interactiviteit kwam voort uit de losse manier waarop Theo en Esther de sessies verzorgden: een ronde tafel waarbij iedereen vrij kon spreken en vragen stellen. Er is heel veel onwetendheid en Theo en Esther creëerden een sfeer waarin elke vraag welkom was. Theo gaf ook aan dat het goed is dat we deze Wkb-kennis willen delen met onze installateurs, want vaak zijn alleen de hoofdaannemers zoals bouwbedrijven, hiervan op de hoogte.”

Vervolg op kennissessies
Met Theo en Esther heeft Tjitske inmiddels vervolgacties afgesproken. Tjitske: “Bij onze installateurs hebben we opgehaald waar zij ná de sessies behoefte aan zouden hebben. Die aanpak typeert Uw Duurzame Installateur; de wensen van onze klanten staan centraal en niet wat wij zomaar voor hen bedenken. Samen stellen Esther en Theo nu voor onze klanten een aantal relevante documenten op zoals over de vereiste vervolgkwaliteitsklassen. Ook gaan zij een Wkb kwaliteitsborgingsrapport opstellen, met een overzicht van alle digitale tools die voor installateurs voorhanden zijn om gericht aan de gang te gaan met het kunnen voldoen aan de Wkb. Plus tips voor hoe je met de Wkb om moet gaan als je in een bouwproject niet de hoofdaannemer bent, maar onderaannemer. Jij wilt als installatiebedrijf kwaliteit leveren in zo’n project, maar doen de anderen in de bouwkolom dat ook, zoals een timmerman? En vooral: hoe ga je daar in het licht van de Wkb mee om? Al met al gaan Theo en Esther documenten en informatie aanleveren op grond waarvan onze klanten hun adviserende rol in relatie tot de Wkb veel meer naar zich toe kunnen trekken en inhoudelijk correct oppakken.”

Interessante reacties
Een van de deelnemende installatiebedrijven zei na afloop: “Het is goed dat we weten wat ons te wachten staat na de invoering van deze wet. Door de sessies kunnen we ons erop voorbereiden en inventariseren op welke aspecten van onze bedrijfsvoering de Wkb invloed heeft. En daar ook werkzaamheden op aanpassen, mocht dat nodig zijn.”

Een andere deelnemer zei: “Ik zie de Wkb heel erg als kans, want als installatiebedrijf sta je met dit soort wetgeving toch sterker dan zzp’ers waar de laatste jaren heel veel werk naartoe is gegaan. Als zzp’er is de Wkb lastig te organiseren, dus gaan we misschien zien dat zzp’ers toch weer in loondienst treden en er weer meer mankracht beschikbaar komt.”