Inkooporganisatie Inka vliegt implementatie BIM collectief aan

Samenwerken met BIMpuls kan op allerlei manieren; BIMpuls past zich graag aan. Doorgaans werken we één-op-één voor opdrachtgevers. Bijzonder is dan ook de samenwerking met inkooporganisatie Inka. De vennoten hiervan zijn installatiebedrijven en via Inka versterken zij elkaar op het gebied van BIM. En wat zo mooi is: elk installatiebedrijf doet dat in zijn eigen tempo. Ook organiseert BIMpuls voor Inka een interne BIM Hub in hun organisatie. Hierin komt voor de deelnemende installatiebedrijven alle met BIMpuls opgebouwde BIM-kennis gecentraliseerd beschikbaar samen. Eric Pluut, directeur van Inka: “Met BIM haal je een spin in het web in huis waar vanuit je installatiebedrijf naar de toekomst toe zal kunnen en misschien wel zal moeten werken.”  

Inka: collectief van krachtige familiebedrijven
Eric Pluut is directeur van Inka: “Wij vertegenwoordigen sinds 1919 een collectief van inmiddels 23 krachtige familiebedrijven met in totaal 98 vestigingen en meer dan 5.000 werknemers. Onze vennoten zijn middelgrote tot grote installateurs die met hun onderlinge verbondenheid waarde creëren in de keten.” Inka is meer dan een inkoopafdeling voor haar vennoten, benadrukt Eric. “Vanzelfsprekend vinden wij de juiste leveranciers, de juiste producten, de juiste inkoopvormen en de juiste prijzen in de markt. Maar samenwerking stopt niet bij een scherpe prijs op een professioneel inkoopcontract. Onze vennoten delen ook kennis, sparren met elkaar en zoeken langjarige partnerships met leveranciers op.” Inka faciliteert de onderlinge verbondenheid en biedt, waar mogelijk, expertise, wetenschappelijke ondersteuning en groepsvoordeel. Eric: “Zo creëren wij waarde in de keten.”

Collectief inzicht in belang van digitalisering en BIM
De vennoten van Inka zien voor de installatiebranche het belang van BIM en digitalisering in. Eric: “Ook de vennoten van Inka staan als installatiebedrijven voor grote uitdagingen. Vooral de krappe arbeidsmarkt voor technici en de energietransitie vergen veel aandacht en inzet. Juist digitalisering en BIM zijn vehikels om die spannende toekomst aan te kunnen. Met BIM haal je een spin in het web in huis waar vanuit je installatiebedrijf naar de toekomst zal kunnen en misschien wel zal moeten werken. Al helemaal als je kijkt naar alle ontwikkelingen rondom data. Voor Inka zit hier een haakje: vanuit inkoop geredeneerd is dat ook voor ons richting toekomst een belangrijk issue om aan te jagen binnen de vennoten. Wij verwachten dat, als wij als keten het werken met BIM heel goed hebben ingericht, ons totale proces in de keten veel beter georganiseerd en gemanaged kan worden. Resulterend voor ons in het maken van een veel betere planning op het gebied van materiaalbehoeften en daardoor ook nog beter kunnen inkopen. En dit geldt eveneens voor het nog beter in de tijd vooruit kunnen plannen van je resources: je mensen die op de bouw het feitelijke werk gaan doen. BIM kan enorm helpen dit soort cruciale zaken voor de installatiesector beter voor elkaar te krijgen in de keten.”

BIM collectief oppakken
Een aantal vennoten van Inka was zich al aan het oriënteren óp of ontwikkelen ín BIM. Eric: “Uiteindelijk besloten alle vennoten dit aspect van digitalisering vanuit Inka collectief op te pakken. Ons eerste besluit? BIMpuls als expert inschakelen. Een aantal vennoten had al goede ervaringen met BIMpuls op basis van kleinschalige samenwerkingsbijeenkomsten. Hier keken die vennoten onder leiding van BIMpuls bij elkaar in de keuken vanuit het onderwerp BIM. Die samenwerking besloten we Inka-breed te trekken.”

Keuzevrijheid in tempo en intensiteit samenwerking
De samenwerking met BIMpuls betekent niet dat alle vennoten nu volledig op BIM moeten overschakelen. Eric: “De cultuur van Inka betekent dat elke vennoot die stap volledig in zijn eigen tempo moet kunnen zetten. Dat tempo betekent ook dat de ene vennoot überhaupt verder zal komen met BIM en BIMpuls dan een andere vennoot. Die keuzevrijheid in de samenwerking past heel erg bij de manier waarop Inka werkt. Tegelijkertijd zoeken we een kritische massa en balans in de samenwerking waarbij de samenwerkingsintensiteit per vennoot niet te veel uit elkaar komt te liggen. Er ligt zowel voor Inka als BIMpuls een taak om te borgen dat onze groep vennoten zich bij het omarmen van BIM ook als groep voortbeweegt.”

Starten met bouwstenen
De eerste fase van de samenwerking is een zeer brede verkenning van wat je precies op het vlak van BIM samen zou kunnen doen. Eric: “Daar hebben we een aantal elementen voor benoemd, zoals het gezamenlijk proberen te verbeteren en vergroten van de modelleercapaciteit. Het idee was die onderling uit te wisselen. Al vrij snel ontdekten we dat dit lastig is in te vullen, want in de huidige markt hebben alle vennoten eerder een capaciteitstekort dan een overschot. Vervolgens kozen we ervoor een aantal concrete bouwstenen te benoemen die je überhaupt nodig hebt om met BIM te kunnen werken. Al snel kwamen we samen met BIMpuls uit op twee cruciale zaken: een BIM Handboek en een BIM Kenniscentrum.” 

BIM Hub: interne BIM expertise voor vennoten
Na de zomer, en een gedegen voorbereiding, zijn Inka en BIMpuls hiermee samen meteen van start gegaan. Eric: “In een paar maanden tijd hebben we kans gezien deze twee voorgenomen producten te kunnen opleveren. Het Inka BIM Handboek is nagenoeg klaar.” Als tweede op te leveren bouwsteen noemde Eric al de nieuw op te richten BIM Hub binnen Inka: “Voor onze vennoten zochten we een centrale locatie voor alle aan BIM gerelateerde documenten. Maar ook een fysieke plek waar we breed BIM-kennis met elkaar kunnen delen en vragen aan elkaar kunnen stellen. Deze BIM Hub ontwikkelen we nu samen met BIMpuls in een TEAMS-omgeving, die wordt nu gebouwd.”

Succesvolle rol als faciliterende partij
Inka verzorgt voornamelijk de inkoop van tastbare goederen voor haar vennoten. BIM is meer gericht op kennis en expertise. Betekent dit dat Inka in relatie tot BIM voor haar vennoten dan ook op een andere manier moet schakelen? Eric: “Zeker! We zijn en blijven een inkooporganisatie, maar Inka is op dit onderwerp veel meer een faciliterende partij. Daar hebben we in het verleden ook wel ervaring mee opgedaan, maar zo concreet en succesvol als we dat nu doen met BIMpuls hebben we dat nog niet eerder gedaan. De trigger was helder: de 23 vennoten gaven aan de samenwerking te willen opzoeken voor BIM. Als die vervolgens vorm krijgt vanuit onze inkoopfunctie, dan pakt Inka graag de rol op van facilitator. Dus het veel meer bij elkaar krijgen en faciliteren en minder vanuit Inka op de inhoud zitten. We zien inmiddels dat onze vennoten ook die functie van Inka als een toegevoegde waarde ervaren. Daarbij helpt enorm het onderling al geruime tijd opgebouwde vertrouwen. Want om ook dit soort projecten zoals BIM succesvol te maken moet je nu eenmaal zaken met elkaar willen delen. Dat lukt ons nu ook op een onderwerp als BIM, en dat vind ik enorm mooi om te zien.”

Inzet van BIMpuls
Samenwerken met BIMpuls kan op allerlei manieren; BIMpuls past zich graag aan. Doorgaans verloopt de samenwerking één-op-één voor opdrachtgevers. Bijzonder is dan ook de samenwerking met inkooporganisatie Inka, als intermediair voor een groot aantal vennoten. Eric: “Dit is best spannend geweest voor BIMpuls. Onze samenwerking is meer overstijgend dan hoe BIMpuls doorgaans samenwerkt. Dit hebben we ook naar elkaar benoemd. Vooral van belang was dat BIMpuls liet zien voor onze samenwerking het juiste projectmanagement te kunnen bieden. Die specialisten zijn er vanuit BIMpuls in de vorm van Johan, Arjen en Bas aan toegevoegd. Voor ons, aan het begin van de samenwerking, waren zij nieuwe mensen. Dus dit was best wel een stap in het diepe. Al snel ontdekten wij dat zij er goed in slaagden groepjes vennoten bij elkaar te krijgen en deze ontwikkelingen zowel project- als procesmatig te begeleiden.”