Hoe verhoog je het rendement van je geinvesteerde opleidingsbudget?

Je kunt de meest interessante dingen leren, maar als je deze vervolgens op je werkplek niet kunt toepassen, is het vergeefse moeite. En dat is jammer! Want zo verandert inspiratie in frustratie.

Wij zijn er om die reden van overtuigd dat je de opgedane inspiratie in een workshop en/of training heel goed vasthoudt wanneer wij de werkplek en het dagelijkse werk centraal stellen. We gaan concreet met de mensen en uitdagingen aan de slag en passen direct het geleerde toe en bouwen het desgewenst uit. We betrekken hier altijd de directe collega’s bij. Want zij vormen immers de dagelijkse werkomgeving.

We begeleiden directie en project- en uitvoeringsteams vanaf de werkvloer en betrekken direct de betrokken collega’s in het leer- en veranderproces. Met als groot voordeel dat er gezamenlijke basiskennis wordt ontwikkeld. Ook pakt men nieuwe gewoonten sneller op waardoor het werk en het samenwerken weer aantrekkelijk zijn.

Last but not least: het werk gaat tijdens het leren gewoon door! En andersom: het leren gaat tijdens het werk gewoon door! Wij zijn ons hiervan bewust en zijn flexibel om dit in te passen in uw dagelijkse werk; desnoods ‘s avonds!