“Het BIMpuls programma ” Boost voor modelleurs en key-users” brengt ons naar een next level”

Al meerdere jaren begeleidt en ondersteunt BIMpuls Lomans Totaalinstallateur op het gebied van transitiemanagement, coaching en de implementatie van BIM. Ook nemen werknemers deel aan de leergangen over BIM, zoals BIM Modelleur Arjen Wijnia. Hij volgt als key-user BIM momenteel het programma “Boost voor modelleurs en key-users”. “Dit programma brengt ons naar verwachting naar een next level. Het geeft ons de kans heel veel vlieguren te maken en kennis uit te wisselen.”

Lomans: innovatieve én creatieve oplossingen                                                                                                   

Lomans is al bijna een eeuw een vertrouwde partner in alle onderdelen van de installatietechniek. Van elektrotechniek en werktuigbouw tot en met intelligente systemen, zoals inbraak- en brandbeveiliging en gebouwbeheerssystemen. Lomans is thuis in alle fases van het bouwproces zoals ontwerp & calculatie, co-creatie, uitvoering en beheer & onderhoud en helpt graag bij het ontwikkelen en uitvoeren van innovatieve én creatieve oplossingen. 

Interesse getriggerd voor BIM                                                                                                                                 

Arjen: “Ik heb de opleiding elektrotechniek gevolgd, onder andere omdat ik van technisch tekenen houdt. Tijdens mijn studie werd mijn interesse getriggerd door hoorcolleges over de nieuwe manier van projecten aanvliegen vanuit BIM. Na mijn afstuderen begon ik met een detacheringstraject, opgesteld door BIM Creators, BIMpuls en Inwork. Na twee jaar bij een ander bedrijf gewerkt te hebben, kwam ik bij Lomans binnen.”

Lomans zet stevig in op BIM                                                                                                                                      

Binnen Lomans is de toepassing van BIM nog in ontwikkeling. Arjen: “In Nederland, en specifiek in de installatiebranche, weten we op dit moment nog niet maximaal wat er allemaal kan met BIM. Onze opgedane kennis als BIM Modelleurs, waarvan ik er één ben, delen we intern dan ook optimaal. Dit proces wordt goed begeleid door Bas Spaan, Manager Data- en Informatie management.” Arjen werkt nu twee jaar bij Lomans en heeft inmiddels vier BIM-projecten afgerond: “We hebben bijvoorbeeld al zogeheten little BIM-projecten gedaan. Je werkt dan een platgeslagen project helemaal uit Revit. Puur om te leren hoe je dit optimaal coördineert met de Werktuigbouwkundige installatie. Ook geeft Lomans ons de kans allerlei BIM-cursussen te volgen, zoals momenteel het BIMpuls programma Doorontwikkelen voor modelleurs. Opgeteld een zeer positieve insteek vanuit Lomans om ons niveau van BIM te optimaliseren.” 

Betrekken van partners bij BIM                                                                                                                                   

Uiteraard stimuleert Lomans ook partners in projecten om aan te haken bij BIM. Arjen: “De deelname en ervaring daarin verschilt per project. Je bent dan bijvoorbeeld afhankelijk in hoeverre de betrokken aannemer ons in het voortraject meeneemt, door bijvoorbeeld licenties voor een projectdatabase zoals Docstream te voorzien waarin wij toegang krijgen. Daarin stel je vervolgens al snel vast wat de mate is waarin een project BIM omarmt en concreet toepast. Zoals de naleving van BIM-protocollen en BIM-uitvoeringsplannen.”