“Dankzij BIMpuls en BIM Creators zijn we klaar voor een volledig zelfstandig uitgevoerd BIM project”

Endenburg Elektrotechniek uit Rotterdam wilde BIM implementeren binnen haar afdeling C&E. De samenwerkingspartners BIM Creators en BIMpuls startten hiervoor met een scan. Die gaf een goed inzicht in het ontwikkelpotentieel, gevolgd door een helder Plan van Aanpak en doelgerichte implementatie. Einddoel? Het volledig zelfstandig kunnen uitwerken van een project in BIM (Revit). Pascal van Bruggen is Senior Engineer Elektrotechniek bij Endenburg. Hij blikt terug op het BIM-project: “Als je niet meegaat in de ontwikkeling rondom BIM, dan zet je jezelf gewoon buiten spel bij steeds meer projecten.”

Waarom zijn jullie dit BIM-project gestart?                                                                                                                  

Pascal schetst de aanleiding: “We hadden een BIM-project uitgevoerd en dit buiten de deur belegd. We ontdekten dat onze controle en sturing om dit project volwaardig te kunnen draaien ondermaats waren. We hadden het geluk rond die tijd een tekenaar in huis te halen die ervaring had met BIM. De optelsom was snel gemaakt en we besloten ons interne BIM-niveau naar een hoger plan te tillen.”

Hoe kwam je uit bij BIM Creators en BIMpuls?                                                                                                                                        

“We hebben binnen Endenburg een plan opgesteld met als kernvraag: wat kunnen en willen wij met BIM? Na een rondgang in de markt, kwamen we al snel terecht bij BIM Creators. Zij zijn specifiek het leertraject met ons ingegaan, dus de opleiding van onze BIM Modelleurs. Aanvullend gaven zij ons het advies in dit project ook BIMpuls aan te laten haken voor de procesmatige implementatie van BIM in onze organisatie. Dus: wat heb je überhaupt nodig om te kunnen BIM’en? Deze combinatie van BIM Creators en BIMpuls bleek heel werkbaar voor ons.”

Hoe verliep de samenwerking tussen BIM Creators en BIMpuls?                                                                       

Die samenwerking was ideaal. Zij zochten elkaar op en vulden elkaar aan met specifieke expertise. Een perfecte combinatie om ons verder te helpen. We hoefden zelf nergens achteraan te zitten.”

Hoe is het project aangevlogen?                                                                                                                                          

“Het traject voor de implementatie besloeg in totaal twee jaar. In die twee jaar hebben we met elkaar verschillende sprints gemaakt. Bijvoorbeeld om onze tekenaars de kans te geven om vlieguren te maken en zich zo het programma Revit eigen te maken. Daarnaast ging in die twee jaar de aandacht ook uit naar de procesmatige kant. Dan kun je denken aan het op orde krijgen van de bijbehorende handboeken en de vragenlijsten die je bij de start van een BIM-project moet invullen. En ook: welke tools en versnellingen zijn er eigenlijk voorhanden? Met een tiental sprints van elk een week of zes hebben we met elkaar het complete traject doorlopen. De kunst was bij elke sprint een specifiek onderdeel vast te pakken en dit vooral niet te groot te maken. Daarmee houd je het behapbaar, en vooral ook: leuk voor alle betrokkenen. Na elke sprint evalueerden we de resultaten en verbeterpunten. Langs die overzichtelijke en praktische weg hebben we het complete implementatieproject doorlopen.”

Waar staat Endenburg nu met BIM?                                                                                                                                 

“De tekenaar heeft inmiddels genoeg vlieguren gemaakt om zelfstandig een BIM-project te kunnen starten en te doorlopen. We werken samen met een werktuigbouwkunde partner, zij zijn al vele malen verder gevorderd met BIM. Hen benutten we af en toe als vraagbaak. We blijven ons nu verder ontwikkelen door overleg met andere BIM’ers in de kolom waarin wij opereren.”