BIMpuls nauw betrokken bij ontwikkeling Digiladder

Snel, gratis en vrijblijvend inzicht in de digitaliseringskansen van uw installatiebedrijf

Waar staat u momenteel als installatiebedrijf met uw digitalisering? En waar kunt u nog stappen zetten? Cruciale vragen, want er komt veel op de installatiesector af en digitaal werken wordt steeds meer de norm. Techniek Nederland ondersteunt u daarbij met de Digiladder: een praktische online vragenlijst. Uw winst na invulling? Een kosteloos en automatisch gegenereerd rapport met inzicht in uw huidige digitalisering en logische vervolgstappen voor het bedrijf.

Voor Techniek Nederland ontwikkelt en implementeert BIMpuls de Digiladder, samen met partner Contakt Consulting, een adviesbureau voor business- en IT-oplossingen. Arjan Molenaar, trainer/coach bij BIMpuls: “De Digiladder is vooral een ideale tool voor installatiebedrijven tot 50 medewerkers. Die ledengroep van Techniek Nederland verdient én krijgt hiermee extra aandacht. Onze inbreng in de Digiladder vanuit BIMpuls?  Uiteraard onze uiterst specifieke kennis van de installatiebranche en alle bijbehorende digitale aspecten. We kennen de installateurs uit de doelgroep tot 50 medewerkers en weten waar zij in de praktijk tegenaan lopen op het vlak van digitaliseren. BIMpuls begeleidt installateurs dagelijks bij het transformeren en aanpassen aan de nieuwe tijd, en digitalisering vormt daarvan een cruciaal onderdeel. Daardoor weten we uit de praktijk goed welke hobbels zij moeten nemen. Vaak willen ze wel, maar is er intern geen medewerker beschikbaar om deze ingrijpende taak op zich te nemen. Onze kennis en ervaring liggen ten grondslag aan de vragenlijsten in de Digiladder. Dit maakt dat deze daardoor 100% is toegesneden op de digitale behoeften en vraagstukken van de installatiesector.”

Begrippen duiden
Het is zinvol om eerst even twee begrippen te duiden. Digitaal werken is het gebruik van digitale hulpmiddelen (apparatuur, software en data) bij het monitoren, uitvoeren en begeleiden van taken en processen binnen het bedrijf. Digitalisering is het digitaal maken van analoge en handmatige processen. Arjan: “Door nieuwe technologieën en innovaties kunnen we in de installatiesector informatie en bestaande processen op een betere en efficiëntere manier verwerken.”

Snel, kosteloos inzicht
De Digiladder vult u snel en kosteloos in op www.digiladdertechniek.nl. Arjan: “Deze online vragenlijst genereert op basis van de ingevoerde antwoorden, automatisch en kosteloos een digitaal rapport.” Het invullen van de Digiladder duurt, afhankelijk van het aantal gekozen modules, 6 tot 18 minuten. Het hiermee gegenereerde rapport geeft direct inzicht in twee essentiële zaken: uw huidige digitaliseringssituatie plus advies over de logische vervolgstappen. Dus: waar staat u? En wat kunt u nog doen? Arjan: “Digitalisering is geen doel op zich, maar een middel gekoppeld aan je visie en missie. En wat is eigenlijk je motivatie om te digitaliseren? En in hoeverre is er tijd en kennis in je organisatie aanwezig voor je digitalisering? Kun je hiervoor een medewerker als aanjager vrijmaken? En welk commitment heeft de directie eigenlijk in relatie tot digitalisering? Ook al dit soort mens- en attitude-gebonden vragen komen aan bod in de Digiladder en de eventueel gewenste advisering op dit vlak.”

Digiladder groeit met nieuwe modules
De Digiladder is voortdurend in ontwikkeling, benadrukt Arjan: “De Digiladder biedt verschillende modules die je achtereenvolgend of los van elkaar kunt invullen. Op dit moment zijn dat er drie: Digitalisering binnen het bedrijf, Digitalisering van de administratie en Wet kwaliteitsborging (Wkb). De eerste module gaat over hoe u digitalisering goed oppakt binnen uw bedrijf. De tweede module gaat over digitalisering van de administratie.” De derde module Wkb lijkt een wat vreemde eend in de bijt, maar Arjan duidt graag het belang ervan voor installatiebedrijven: “Deze module Wkb raakt in relatie tot digitalisering alles en iedereen binnen je organisatie, van IT en strategie tot en met je mensen, cultuur en je processen. Op verzoek van Techniek Nederland hebben we deze module direct in de voorhoede meegenomen. De specs van de Wkb zijn er weliswaar nu nog niet, maar deze module helpt de bedrijven wel met de voorbereiding.”

Alle facetten van bedrijfsautomatisering verkennen
Arjan: “Binnenkort komt een module beschikbaar op de Digiladder waarin de installateur aangeeft waar voor wat betreft de functionaliteiten van de softwarepakketten voor de organisatie zijn behoeften liggen. En of hij daarin functionaliteiten noodzakelijk of wenselijk acht. Op basis van deze input matchen wij dit vanuit de Digiladder met de opgave van de softwareleveranciers. Vervolgens geven wij weer welke software het beste aansluit op zijn behoeften.” Uiteindelijk kunnen installatiebedrijven via het invullen van de diverse modules van de Digiladder alle facetten van hun bedrijfsautomatisering verkennen.

Peter Zwakhals, verantwoordelijk voor de Digiladder vanuit Techniek Nederland: “De samenwerking met de twee partners die de Digiladder ontwikkelen, gaat meer dan naar wens. BIMpuls brengt hun praktische kennis in die ze hebben met de digitalisering van installatiebedrijven. Die kennis wordt dan via Contakt Consulting toepasbaar gemaakt in de Digiladder. Ook de contacten van BIMpuls met andere organisaties in de sector is een mooie meerwaarde in de samenwerking.”

Benieuwd? Zelf de Digiladder invullen? Op www.digiladdertechniek.nl vindt u alle informatie. U kunt direct aan de slag.