“BIMpuls benadrukt de menskant in de techniek. Dat spreekt ons aan”

ElektroNed is een actief samenwerkingsverband voor installateurs. Al meerdere jaren is BIMpuls veelzijdig betrokken bij de ontwikkeling van de aangesloten leden, vooral via de ElektroNed Academy (ENAC). Ton de Win, directeur ElektroNed: “Waar wij bij de ENAC behoefte aan hadden, was de projectleider in zijn technische functie meer ondersteunen op gedragskenmerken. BIMpuls heeft dit inhoudelijk beantwoord met de ontwikkeling van de Leergang Projectmatig werken voor projectleiders, samen met ons.”

Samenwerkingsverband voor excellerende technische installatiebedrijven                                         

ElektroNed wil hét toonaangevend landelijk dekkend samenwerkingsverband zijn voor excellerende technische installatiebedrijven. Zo staat het letterlijk in de visie van ElektroNed. Maar excelleren gaat niet vanzelf. Want iedere keer weer slim inspelen op een veranderende markt en veranderende klantbehoeften, hoe doe je dat eigenlijk? Ton: “Om alle klanten blijvend optimaal te bedienen, moeten ElektroNed-bedrijven innoveren, (commercieel) slagvaardig zijn, leiderschap tonen en een voortrekkersrol in de markt spelen. Dit vraagt om continu leren en ontwikkelen. Want stilstaan is geen optie. Om dit continue leren en ontwikkelen te faciliteren, is de ElektroNed Academy (ENAC) in het leven geroepen.”

ElektroNed Academy: kennisdelen en relaties aanknopen                                                                                        

Ton: “Als samenwerkingsverband heeft ElektroNed een sterke focus op kennisdeling. Die concretiseren we door onze leden uit te nodigen voor een uiteenlopend programma van cursussen via de ElektroNed Academy.” Ton noemt graag een positieve bijvangst voor de deelnemers aan de cursus: “De deelnemers leren elkaar in één moeite door beter kennen en kunnen elkaar voortaan nóg gemakkelijker benaderen. Via onze opleidingen stimuleren we de onderlinge samenwerking tussen installateurs.”

Uniek en inhoudelijk sterk cursusaanbod                                                                                                                                   

Ton benadrukt dat er al heel veel opleiders actief zijn, ook in het veld van installatietechniek: “Wij focussen niet op de algemene cursussen, zoals voor VCA. Die laten we over aan anderen. De cursussen die wij via de ElektroNed Academy aanbieden, bestaan in onze ogen nog niet. Daarmee zijn dit ook direct inhoudelijk vrij stevige cursussen als je kijkt naar de benodigde tijdsbesteding en financiële investering. Over het algemeen gaat het ons goed af om de deelnemersaantallen voor deze cursussen te realiseren.”

Benadrukken van menskant in installatietechniek                                                                                     

ElektroNed werkt al langer samen met BIMpuls. Ton: “Theo Ockhuijsen van BIMpuls en ik kennen elkaar al langer. In het verleden heb ik Theo meerdere keren bereid gevonden om zich als zelfstandig professional voor onze organisatie in te zetten. Bijvoorbeeld als spreker op een intern event om het dna van ElektroNed vast te stellen. En ook als moderator bij een beleidsdiscussie tussen ons bestuur en directie. Toen hij BIMpuls startte, was ik geïnteresseerd.” De waarden waarmee BIMpuls zich profileert, spreken Ton aan: “Deze benadrukken de menskant in de installatietechniek. Misschien wel de belangrijkste waarde, en die filosofie hang ik ook aan.”